TACHIWAZA

YOKOMENUCHI IRIMINAGE

OMOTE Nishio Tohei Tohei (kokyunage) Cognard Salvadego Yamaguchi
URA Endo
OMOTE e URA Kobayashi Tissier
(altro) Saito