TACHIWAZA

USHIRORYOTEDORI SANKYO

OMOTE
URA
OMOTE e URA Tissier
(altro) Tamura Wedell(7 forme) Endo