HANMIHANTACHI WAZA

USHIRORYOKATADORI IKKYO

OMOTE X
URA
OMOTE e URA
(altro)