TACHIWAZA

MOROTEDORI KOKYUNAGE
(KATATERYOTEDORI KOKYUNAGE - RYOKATATEDORI KOKYUNAGE)

OMOTE
URA Cognard
OMOTE e URA Kobayashi Guernouti
(altro) Saito Savegnago Salvadego Yamaguchi Cognard