TACHIWAZA

GYAKUHANMIKATATEDORI TENCHINAGE

OMOTE Kobayashi Tohei Salvadego      
URA X Goffin        
OMOTE e URA Tissier (+spiegaz.)          
(altro)