STAGE NAZIONALE AI
FINE SETTIMANA 14-15 MAGGIO 2016
PALAZZOLO (VR)
 
 
GONZATO SHIHAN
Ryotedori
KokyuNage - KoshiNage
 

M. LIVIO ZULPO

KataDori

KokyuNage

 
 

M. LIVIO ZULPO

KataDori

Kokyu

 

MASETTI SHIHAN

Rubare

Tempo e Spazio

 

LECLERC SHIHAN

Gyakuhanmi
KatateDori

Kokyu

 

LECLERC SHIHAN

ShomenUchi

Kokyu

 

MAULE SHIHAN

ChudanTsuki

Kotegaeshi

 

MAULE SHIHAN

AihanmiKatateDori

Ikkyo